kata-kata

Tuesday, 29 November 2011

CIRI-CIRI GURU PEMULIHAN KHAS


Untuk menjadi guru pemulihan yang baik dan berjaya, seseorangguru pemulihan itu mestilah memiliki dan memenuhi beberapa ciriguru pemulihan, antaranya:

1)   Menunjukkan minat terhadap kerjaya.
2)   Berpengetahuan tinggi tentang pendidikan pemulihan
3)   Bersedia mempelbagaikan kaedah pengajarannya untuk menukar selera pelajar
      yang cepat bosan dengan pengajaran yang stereotaip.
4)   Periang dan menunjukkan kekawanan (friendliness) kepada  para pelajar.
5)   Bersedia bekerjasama dengan guru besar dan guru-guru mata pelajaran yang lain.
6)   Dapat membentuk soalan-soalan diagnostik yang baik dan sesuai.
7)   Dapat menganalisis hasil ujian diagnostik dengan tepat dan mengkategorikan
      pelajar kepada kategori tertentu.
8)   Dapat melaksanakan program pengajaran pemulihan dengan berkesan.
9)   Mempunyai daya kreativiti yang tinggi.
10)  Bersimpati dan mempunyai keazaman untuk menolong.
11)  Berkeyakinan terhadap kemampuan pelajar, iaitu sentiasa yakin bahawa pelajar akan  
       berjaya dalam bidang pelajarannya.
12)  Tidak berputus asa.
13)  Memberikan nasihat yang positif kepada pelajarnya, iaitu dengan menyatakan pencapaian
       yang rendah itu sentiasa dapat diperbaiki dari semasa ke semasa.
14)  Seseorang guru pemulihan yang tidak mempunyai ciri-ciri positif dan dedikasi belum tentu
       dapat menjadi guru pemulihan yang baik walaupun sekolah tempat dia mengajar it
       mempunyai segala kelengkapan yang diperlukan

No comments:

Post a Comment