kata-kata

Sunday, 30 October 2011

PENGAJARAN MICROTEACHING

Hari ini saya telah menjalankan rakaman microteaching bagi murid pemulihan di kelas saya.
Di dalam pengajaran Mikroteaching  ini saya memilih kemahiran set induksi, kerana saya rasa kemahiran Set Indusi amat penting untuk menarik minat murid bagi mengikuti P&P seterusnya. Set induksi yang berkesan adalah set induksi yang bermakna kepada murid. Di samping itu set induksi  yang saya jalankan berupaya untuk merangsang naluri ingin tahu murid dan menggerakkan murid untuk belajar, terutama apabila guru menunjukkan kemesraan dan semangat serta kesungguhan dengan perkara yang diajar. Di dalam pengajaran ini saya telah memilih teknik pemainan iaitu Permainan Ting-ting Minda.
Semasa Aktiviti Ting-ting Minda dilaksanakan, saya merasa sangat seronok, kerana murid saya  menjalankan aktiviti ini dalam suasana yang ceria. Walaupun pada awalnya, mereka terpegun melihat dilantai kelas terbentuk  sebuah permainan ting-ting yang merupakan permainan yang di minati oleh mereka. Saya terdengar mereka berkata di antara satu dengan lain “ Macam inilah yang best…tak boring.., saya suka permainan ini ..! Itulah, kata-kata gembira yang diluahkan oleh murid-murid  saya dalam kelas tersebut. Pencapaian bacaan sukukata   KVK dalam aktiviti Ting-ting Minda ini amat membanggakan saya,yang paling mengembirakan mereka lagi  ialah murid yang berjaya mencantum dan membunyikan sukukata  KVK dengan betul diberikan ganjaran.
No comments:

Post a Comment